... (continuare din pag.1)
                                                                                   MISTERUL... LA LUMINA ZILEI...
     Misterios, enigmatic, impunător, redută și reper istoric peste veacuri, prin secole bîntuite de furie, Castelul a construit în jurul său cu răbdarea timpului, comuna CETATEA DE BALTĂ.                                                 ... se spune că în incinta Castelului liniștea prinde viață, tăcerea și pacea pot fi auzite dimpreună cu șoaptele și ecourile vremilor de demult. O ureche atentă ar putea prinde vag clinchet de arme, iar în vreun colț umbros, coada ochiului ar putea surprinde pentru o clipită doi cavaleri înzăuați cu halebardele în mîini, tocmiți pentru liniștea stăpînilor... daa...
        De prin odăile de sus, chicotele unor domnițe neas-tîmpărate se scoboară pînă către beciurile cele tainice de dedesubt, unde cavaleri vrednici închină pocaluri dăruite cu licori vrăjite.
          Desigur, pentru toate aceste minunății este nevoie de un dram de fantezie a celor oaspeți dornici de șoaptele și aroma istoriei.
           Iar peste vraja lumilor trecute, ora prezentă vine spre bunii vizitatori și apoi, prin voia noilor stăpîni, aceștia sînt îndrumați spre minunile din străfunduri, de unde cavalerii ce își terminaseră cuvenita întremare, se trecură deja prin poarta vremii. Pe treptele îngîndurate, noii mesageri se scoborau cu pași mirați, schimbînd în șoaptă vorbe mici...
            Neîndoielnic, măreția calmă a edificiului ne vorbește de un fapt fără de tăgadă. Prin secolele străbătute cu rară demnitate, nu a atras la sine și nu a purtat nici un fel de răutăți malefice, fantome ori alte sminteli ce aduc mare fală minților prinse în cețuri de pe meleaguri foarte depărtate.
             Castelul din Cetatea de Baltă a păstrat pentru sine și pentru totdeauna, măreția, noblețea și temeinicia lucrului bine-făcut, așa cum multe lucruri durabile pentru veșnicie se pot vedea la tot pasul de-a lungul și latul întregului Ardeal Românesc !
                                                   Cezar Andronic
noapte la castel 2
     Pamfletul de serviciu                                                                                      Din  Cetatea De  Baltă                                                                                                        Pag. 13 
PE CORD DESCHIS 1OPERAȚII DUREROASE 2CU CREIERUL ÎN BUZUNAR 3 O pagină pentru... EI ! 5PAMFLETUL... PAMFLETULUI 6ÎNJURĂTURI DECENTE 7PAGINA neliniștită 8EMINAMENTE AGRICOLĂ 9PĂMÎNTUL... DEOCAMDATĂ 10PE MUREȘ ȘI PE TÎRNAVE 11DE LA ȘONA... pag. 11.1...PRIN SÂNCEL... pag. 11.2...LA VALEA LUNGĂ 11.3DIN CETATEA DE BALTĂ 13BLAJUL REDIVIVUS 14BLAJUL DRUMURI NOI 15 MOFTURI... CULTURALE 16 AVENTURI... COMUNISTE 17
21 pr. cetate
         Sînt multe lucruri de spus despre comuna CETATEA DE BALTĂ, atît ca evoluție economică în ultimii ani, cît și în ce privește eforturile de ridicare a nivelului de civilizație al întregii zone ! Aflăm de la actualul edil, Dl. Primar CONSTANTIN COMANDARU o sumă de lucruri de interes general.
             

Comandaru fin
      Rezultatul alegerilor din Cetatea de Baltă este grăitor pentru ceea ce a făcut ca primar CONSTANTIN COMANDARU!
Iată rezultatele oficiale ale scrutinului:

Cetatea de Baltă (1156 voturi)
  • Constantin Comandaru – PNL – 844 voturi – 73,01 %
  • Andrei Florin Lica – PSD – 312 voturi – 26,98 %

      Vom reveni curînd cu detalii despre programul ambițios al Primarului CONSTANTIN COMANDARU de dezvoltare a comunei Cetatea de Baltă, pînă la nivelul renumelui și importanței istorice a acestei așezări...
                                        Redacția
mn7 fin